Dentalni implantati

Usluge iugradnje Dentalnih implantata u ordinaciji dr. Hodžić

  • slider
  • slider

Dentalni implantati su namjenski oblikovane nadoknade izrađene od odgovarajućeg materijala, čija je osnovna namjena ugradnja u živa tkiva. Oni predstavljaju osnovu za protetske radove, koje uspješno obavljamo u našoj ordinaciji, i to: krunice, mostovi, proteze i sl.