oralna hirurgija

Usluge oralne hirurgije u ordinaciji dr. Hodžić

  • slider
  • slider

Oralna hirurgija sastoji se od niza hirurških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških stanja. Najčešći zahvati koje radimo u našoj ordinaciji su vađenje zuba i zaostalih korjenova, hirurško vađenje zuba, apiktomija, cistektomija te terapija alveolita.