Tim ordinacije

Stomatološka ordinacija dr. Hodžić

Dental Hodžić

Dr LEJLA Hodžić, Dr.med.dent.

Specijalista stomatološke protetike sa dentalnom implantologijom, Rođena je 1980. godine u Sarajevu.

- Nakon završene osnovne i srednje škole 1998. Godie upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu.
- Nakon završenog studija obavila je obvezni pripravničkog staža, na Stomatološkom fakultetu, nakon kojeg počinje raditi u privatnim ordinacijama u Sarajevu.
- 2012. godine počinje sa realizacijom i osnivanjem ideje vlastite privatne ordinacije DR HODŽIĆ.
- Specijalist stomatološke protetike postaje 2015. godine polaganjem specijalističkog ispita na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, katedra za stomatološku proteiku.
- Objavila je više radnih edukacija iz oblasti protetike, u Njemačkoj, Srbiji, HRvatskoj i BIH.
- Redovan je posjetilac sajmova dentalne opreme i ostalih stručnih predavanja.

Član je Kantonalne komore dr stomatologije, Europskog protetskog udruženja, član Udruženja dr stomatologije BiH.
Govori engleski i turski jezik.

Dental Hodžić

Dr. Sead Musić

Rođen u Tuzli 05.06.1973.

- 1991. godine završava Treću gimnaziju u Sarajevu
- diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2005. godine
- Pripravnički staž obavio u Domu zdravlja na Novom Beogradu
- u periodu do 2011. godine radi u privatnim ordinacijama u Beogradu i Sarajevu
- od 2011. - 2012. radi u ZZZS (Zavod za zaštitu zdravlja studenata) u Sarajevu

Od aprila 2014. godine zaposlen u stomatološkoj ordinaciji "Dr. Hodžić" u Sarajevu.

Dental Hodžić

Vildana Gušo - stomatološka sestra

Rođena u Sarajevu 15. 02. 1992.

- 2010. godine završava Srednju Zubotehničku školu u Sarajevu, smjer zubni tehničar
- 2015. godine magistrira na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, na odsjeku za biologiju
- 2017. obavlja staž kao zubni tehničar na Stomatološkom fakultetu sa poliklinikama u Sarajevu na odjeljenju mobilne protetike.
- 06.11.2017. Položila stručni ispit i stekla stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima zubnog tehničara
- Posjeduje licencu za samostalno obavljanje poslova u okviru stečenog naziva zubni tehničar
- Radila kao zubni tehničar u Privatnoj zubotehničkoj laboratoriji na poslovima fiksne i mobilne protetike

Od Novembra 2017. zaposlena u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Dr. Hodžić" kao stomatološka sestra.